Workshop: De perfecte match? Hoe koppel je vaste vrijwilligers succesvol aan Buurtteams (thuiszorg)?
De decentralisatie van de AWBZ is een feit. De zoektocht naar nieuw aanbod en nieuwe oplossingen voor participatie, ondersteuning en ontmoeting van burgers is in volle gang. De transformatie van het gehele sociale domein is de grote uitdaging die in samenspel vorm gaat krijgen.

De brancheorganisaties in zorg & welzijn (GGZ Nederland, RIBW-Alliantie, MOgroep, ActiZ, VGN, Federatie Opvang en MEE Nederland) en de VNG organiseerden in dat kader gezamenlijk een landelijk congres over de transformatie van de Wmo-dienstverlening. Een congres waarin innovatie in de praktijk, inspiratie en ontmoeting centraal stond. Zorgbalans heeft in het kader van innovatie in de praktijk i.s.m. Dock een workshop verzorgd hoe vaste vrijwilligers succesvol gekoppeld kunnen worden aan thuiszorg teams.