GroeiKracht door Aandacht

GroeiKracht staat voor het onmogelijke mogelijk maken. Door succesvol te verbinden en een appel te doen op leiderschap en lef.

Groeikracht staat voor het onmogelijke mogelijk maken. Door succesvol te verbinden en een appèl te doen op leiderschap en lef.

GroeiKracht brengt mensen in beweging

Een onderneming staat nooit stil. Ontwikkelingen in een sector, markt of werkveld dwingen organisaties om kritisch naar zichzelf te kijken. Stappen te nemen om relevant, effectief en efficiënt te blijven. Binnen ondernemingen zijn veranderingen dan ook onontkoombaar. Sterker nog, ze zijn zelfs essentieel om in de markt betekenisvol te blijven. Veranderingen houden organisaties luchtig en de medewerkers scherp.

GroeiKracht biedt organisaties ondersteuning bij het organiseren en uitrollen van verandertrajecten binnen een team, bedrijfscultuur of domein. Ook kan het gaan om vernieuwing van een dienst en het opnieuw te vermarkten. De ondersteuning krijgt gestalte op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Maar altijd praktisch en gebruikmakend van onmiskenbare input van de medewerkers zelf en de omgeving.

Veranderen is mensenwerk

Besturen is bijsturen. En dat gaat beter als mensen in de beoogde richting meebewegen. Dit geldt zeker voor sectoren als welzijn, zorg en onderwijs waar persoonlijk contact het fundament vormt onder vrijwel alle werkprocessen. De kwaliteit van de (samenwerkings)relaties houden direct verband met de kwaliteit van de geleverde diensten.

GroeiKracht richt zich in verandertrajecten dan ook altijd op de mensen die de transformatie mogelijk maken. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Inlevingsvermogen, duidelijkheid en veiligheid en vertrouwen kenmerken de werkwijze van GroeiKracht. Authentieke aandacht voor de persoon en het team en gedegen kennis van wat het vraagt om veranderingen in goede banen te leiden, vormen de basis van de samenwerking.

Wat opdrachtgevers over GroeiKracht zeggen

Jos van Adrichem

In het afgelopen jaar het ik met veel plezier samengewerkt met Mascha. Zij is en was in staat verbinding te creëren binnen en met drie groepen professionals de een samenwerking zijn aangegaan, Zosamen in Zoetermeer.

ik heb Mascha ervaren als een professionele, open en zorgvuldige proces(verander)manager die als collega mij stimuleerde nieuwe wegen in te slaan en en daar waar nodig zicht te geven op mijn eigen handelen.

Zij deed dit op een zeer prettige, vriendelijke en vooral opbouwende wijze. Ik ga graag een toekomstige samenwerking met haar aan.

Jos van AdrichemManager/Adviseur a.i. Parttime at Kinderpraktijk Zoetermeer
Germien la Grand

De samenwerking met Mascha heb ik als constructief en waardevol ervaren.
Mascha is van zowel woord als daad! Wat je zegt is wat je doet en wat je doet is wat je zegt.
Recht door zee maar wel met gevoel en persoonlijke touch. Duidelijk, soms confronterend waar nodig steunend en faciliterend. Ze zal zich zo snel mogelijk overbodig maken….het gaat namelijk niet om haar maar om het project!

Germien la GrandDirecteur Palet Welzijn