GroeiKracht door Aandacht

GroeiKracht staat voor het onmogelijke mogelijk maken. Door succesvol te verbinden en een appel te doen op leiderschap en lef.

Groeikracht staat voor het onmogelijke mogelijk maken. Door succesvol te verbinden en een appèl te doen op leiderschap en lef.

GroeiKracht brengt mensen in beweging

Een onderneming staat nooit stil. Ontwikkelingen in een sector, markt of werkveld dwingen organisaties om kritisch naar zichzelf te kijken. Stappen te nemen om relevant, effectief en efficiënt te blijven. Binnen ondernemingen zijn veranderingen dan ook onontkoombaar. Sterker nog, ze zijn zelfs essentieel om in de markt betekenisvol te blijven. Veranderingen houden organisaties luchtig en de medewerkers scherp.

GroeiKracht biedt organisaties ondersteuning bij het organiseren en uitrollen van verandertrajecten binnen een team, bedrijfscultuur of domein. Ook kan het gaan om vernieuwing van een dienst en het opnieuw te vermarkten. De ondersteuning krijgt gestalte op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Maar altijd praktisch en gebruikmakend van onmiskenbare input van de medewerkers zelf en de omgeving.

Veranderen is mensenwerk

Besturen is bijsturen. En dat gaat beter als mensen in de beoogde richting meebewegen. Dit geldt zeker voor sectoren als welzijn, zorg en onderwijs waar persoonlijk contact het fundament vormt onder vrijwel alle werkprocessen. De kwaliteit van de (samenwerkings)relaties houden direct verband met de kwaliteit van de geleverde diensten.

GroeiKracht richt zich in verandertrajecten dan ook altijd op de mensen die de transformatie mogelijk maken. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Inlevingsvermogen, duidelijkheid en veiligheid en vertrouwen kenmerken de werkwijze van GroeiKracht. Authentieke aandacht voor de persoon en het team en gedegen kennis van wat het vraagt om veranderingen in goede banen te leiden, vormen de basis van de samenwerking.

Wat opdrachtgevers over GroeiKracht zeggen

Van januari 2019 tot april 2020 werkte ik met Mascha bij de huisartsenopleiding van het LUMC; het was onze eerste samenwerking. Onze opdracht was een programma te maken en uit te voeren voor een verbeterde structuur en samenwerking van de opleiding. We voerden de opdracht in duo uit. Mascha richtte zich op het verbeterontwerp en de dagelijkse bedrijfsvoering; ik was coach van leidinggevenden en teamleiders in dit verbeterproces. Ik heb Mascha leren kennen als een inhoudelijk gedreven organisatieverbeteraar, die gaat voor de zaak. Ze gebruikt theoretische inzichten voor werkbare oplossingen. Ze zoekt altijd de verbinding; communiceert helder over het waarom van de operatie en gunt anderen succes. Ze moedigt teamleden aan het beste van zichzelf te geven en is daarin een voorbeeld. Met Mascha kun je serieus degelijk bouwen én onbedaarlijk lachen. Ze is een op en top vakvrouw voor organisaties die beter willen worden!

Mascha combineert een natuurlijk gezag, gebaseerd op professionaliteit, met toegankelijkheid en een grote gunfactor, gebaseerd op warme, oprechte belangstelling.
Door deze combinatie weet zij duurzame oplossingen te bereiken voor zowel inhoudelijke als intermenselijke problemen, waarbij zij alle betrokkenen weet te verleiden om mede-verantwoordelijkheid te nemen.