GroeiKracht door Aandacht

GroeiKracht staat voor het onmogelijke mogelijk maken. Door succesvol te verbinden en een appel te doen op leiderschap en lef.

Groeikracht staat voor het onmogelijke mogelijk maken. Door succesvol te verbinden en een appèl te doen op leiderschap en lef.

GroeiKracht brengt mensen in beweging

Een onderneming staat nooit stil. Ontwikkelingen in een sector, markt of werkveld dwingen organisaties om kritisch naar zichzelf te kijken. Stappen te nemen om relevant, effectief en efficiënt te blijven. Binnen ondernemingen zijn veranderingen dan ook onontkoombaar. Sterker nog, ze zijn zelfs essentieel om in de markt betekenisvol te blijven. Veranderingen houden organisaties luchtig en de medewerkers scherp.

GroeiKracht biedt organisaties ondersteuning bij het organiseren en uitrollen van verandertrajecten binnen een team, bedrijfscultuur of domein. Ook kan het gaan om vernieuwing van een dienst en het opnieuw te vermarkten. De ondersteuning krijgt gestalte op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Maar altijd praktisch en gebruikmakend van onmiskenbare input van de medewerkers zelf en de omgeving.

Veranderen is mensenwerk

Besturen is bijsturen. En dat gaat beter als mensen in de beoogde richting meebewegen. Dit geldt zeker voor sectoren als welzijn, zorg en onderwijs waar persoonlijk contact het fundament vormt onder vrijwel alle werkprocessen. De kwaliteit van de (samenwerkings)relaties houden direct verband met de kwaliteit van de geleverde diensten.

GroeiKracht richt zich in verandertrajecten dan ook altijd op de mensen die de transformatie mogelijk maken. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Inlevingsvermogen, duidelijkheid en veiligheid en vertrouwen kenmerken de werkwijze van GroeiKracht. Authentieke aandacht voor de persoon en het team en gedegen kennis van wat het vraagt om veranderingen in goede banen te leiden, vormen de basis van de samenwerking.

Wat opdrachtgevers over GroeiKracht zeggen

Frits Dreschler

Mascha heeft afgelopen periode in de gemeente Westland gefungeerd als initiator, facilitator en katalysator voor het opzetten van een integrale aanpak in het sociaal domein voor de Westlanders. In de rol van programma-/projectmanager heeft zij in anderhalf jaar een nauwe samenwerking bewerkstelligd tussen de gemeente Westland en haar primaire ketenpartners Sociaal Kernteam, Vitis Welzijn en Patijnenburg, zowel op directie-, middenmanagement- als op medewerkersniveau. Een samenwerking die inmiddels staat als een huis en waarvan de voortzetting mede dankzij Mascha is geborgd. Mascha is doortastend, doel- en resultaatgericht en is tegelijkertijd mensgericht en verbindend. Zij heeft overzicht, beschikt over veel wilskracht, energie en doorzettingsvermogen en is proactief om gedaan te krijgen wat nodig is. Daarbij is het nog een mooi en betrokken mens ook. Al met al een senior programmamanager die ik graag aanbeveel voor de complexere opgaven die gezamenlijk opgelost moeten worden.

Frits DreschlerDirecteur cluster Dienstverlening bij Gemeente Westland
Sylvia Vollebregt

Mascha combineert een natuurlijk gezag, gebaseerd op professionaliteit, met toegankelijkheid en een grote gunfactor, gebaseerd op warme, oprechte belangstelling.
Door deze combinatie weet zij duurzame oplossingen te bereiken voor zowel inhoudelijke als intermenselijke problemen, waarbij zij alle betrokkenen weet te verleiden om mede-verantwoordelijkheid te nemen.

Sylvia VollebregtLid Raad van Commissarissen bij Groeii B.V.